Hello!
Wij zijn HappyDigital

Wij zijn een webdesign bureau uit Noord-Holland met een passie voor websites. We zijn klein maar hebben grote plannen en zitten vol toffe ideeen. We houden van duidelijke voorwaarden en een transparante werkwijze. Heb je vragen, neem contact met ons op.

Onze garanties

Niet goed, geld terug garantie
U heeft de eerste 14 dagen een niet goed, geld terug dagen garantie op uw aankoop.

100% tevredenheidsgarantie
Door jaren actief te zijn geweest in webdesign en online marketing, weten we wat er nodig is om een ​​succesvol project te voltooien, ongeacht de obstakels. Daarom bieden wij u graag onze 100% tevredenheidsgarantie. Hierdoor kunt u geheel zonder risico zaken met ons doen.

Mocht u niet tevreden zijn over de website en besluiten om niet verder te gaan met herzieningen, heeft u recht op een volledige terugbetaling. Begrijp alsjeblieft dat omdat we je website speciaal voor jou ontwerpen, het een of twee revisies kan vereisen om precies te krijgen wat je wilt. Dit is een volkomen normaal onderdeel van het proces. Houd hier rekening mee wanneer u kiest welk pakket het beste bij u past, aangezien revisies een belangrijk onderdeel zijn van de samenwerking om precies te krijgen wat u nodig heeft om tevreden te zijn met uw uiteindelijke ontwerp. Houd er rekening mee dat de garantie niet van toepassing is op pakketten die geen revisies bevatten.

Zodra u de ontwerpen heeft geaccepteerd en goedgekeurd, gaan we verder met het programmeergedeelte van ons proces. Eventuele wijzigingen in het ontwerp van de website op dit moment worden op uurbasis in rekening gebracht. Zorg ervoor dat u alle ontwerpwijzigingen doorgeeft voordat u uw ontwerp goedkeurt voor programmering.

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze garantie of proces, neem dan gerust contact met ons op.

Prijs kwaliteit garantie
Indien je bij ons koopt en je het gelijke product ergens ander goedkoper ziet tegen betere voorwaarden, dan betalen we jou het verschil terug. Stel je klus dus niet uit, maar ga vandaag nog aan de slag!

Dit zijn de voorwaarden:
1 - Prijs-kwaliteitsgarantie geldt op de dag van aankoop.
2 - Verkopende partij is een Nederlands bedrijf met een Nederlands hoofdkantoor.
3 - Verkopende partij heeft een klantwaardering van 8.9 of hoger.
4 -  moet bij de verkopende partij binnen dezelfdegeleverd worden.
5 - Voor het vergelijken van de kwaliteit van de website wordt gekeken naar: ontwerp, website snelheid, website teksten, zoekmachine vindbaarheid, service voorwaarden en hosting voorwaarden.
6) Tijdelijke acties / aanbiedingen zijn uitgesloten.

Heeft u bij ons gekocht en wilt u gebruik maken van de prijs-kwaliteitsgarantie?

Stuur een mailtje naar hello@happydigital.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Statement

HappyDigital

Bescherming van uw privacy is voor HappyDigital van het grootste belang. Wij zullen alles in het werk stellen om de door u verstrekte (persoons)gegevens met zorg te behandelen. HappyDigital is daarbij gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie HappyDigital verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe uw privacy gewaarborgd wordt. Wij raden u nadrukkelijk aan dit privacyreglement nauwlettend te lezen.

HappyDigital is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.happydigital.nl. HappyDigital erkent dat zij verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens is. HappyDigital is gevestigd in Amsterdam (1017 AJ) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74587420. Elektronisch is zij bereikbaar via hello@happydigital.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HappyDigital verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens, die u verstrekt via een profiel of via een telefonisch gesprek
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@happydigital.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HappyDigital verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leverenHoe lang we persoonsgegevens bewaren

HappyDigital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
HappyDigital verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HappyDigital gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HappyDigital gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HappyDigital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@happydigital.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. HappyDigital wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HappyDigital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@happydigital.nl.

Vragen n.a.v. dit privacyreglement en Cookie beleid
Indien u vragen heeft over dit privacyregelement en Cookiebeleid, kunt u contact opnemen met ons via hello@happydigital.nl.Dit privacyregelement en cookiebeleid is opgesteld dd 10-8-2019.